מועדי פתיחת הספרייה בקיץ: עד תחילת שנת הלימודים הספרייה תהיה פתוחה עד 16:45, (מלבד חופשה מרוכזת, בה הספרייה תהיה סגורה בתאריכים 21.08.2016 עד 01.09.2016). -- יש להחזיר את הספרים שמועד החזרתם בתקופת החופשה המרוכזת, בשבוע הראשון לאחר החופשה המרוכזת. לא יגבו קנסות בשל כך. -- שינויים בתקופת החגים יפורסמו בהמשך באתר הספרייה. חופשה נעימה.
מועדי פתיחת הספרייה בקיץ: עד תחילת שנת הלימודים הספרייה תהיה פתוחה עד 16:45, (מלבד חופשה מרוכזת, בה הספרייה תהיה סגורה בתאריכים 21.08.2016 עד 01.09.2016). -- יש להחזיר את הספרים שמועד החזרתם בתקופת החופשה המרוכזת, בשבוע הראשון לאחר החופשה המרוכזת. לא יגבו קנסות בשל כך. -- שינויים בתקופת החגים יפורסמו בהמשך באתר הספרייה. חופשה נעימה.
מועדי פתיחת הספרייה בקיץ: עד תחילת שנת הלימודים הספרייה תהיה פתוחה עד 16:45, (מלבד חופשה מרוכזת, בה הספרייה תהיה סגורה בתאריכים 21.08.2016 עד 01.09.2016). -- יש להחזיר את הספרים שמועד החזרתם בתקופת החופשה המרוכזת, בשבוע הראשון לאחר החופשה המרוכזת. לא יגבו קנסות בשל כך. -- שינויים בתקופת החגים יפורסמו בהמשך באתר הספרייה. חופשה נעימה.
מועדי פתיחת הספרייה בקיץ: עד תחילת שנת הלימודים הספרייה תהיה פתוחה עד 16:45, (מלבד חופשה מרוכזת, בה הספרייה תהיה סגורה בתאריכים 21.08.2016 עד 01.09.2016). -- יש להחזיר את הספרים שמועד החזרתם בתקופת החופשה המרוכזת, בשבוע הראשון לאחר החופשה המרוכזת. לא יגבו קנסות בשל כך. -- שינויים בתקופת החגים יפורסמו בהמשך באתר הספרייה. חופשה נעימה.
מועדי פתיחת הספרייה בקיץ: עד תחילת שנת הלימודים הספרייה תהיה פתוחה עד 16:45, (מלבד חופשה מרוכזת, בה הספרייה תהיה סגורה בתאריכים 21.08.2016 עד 01.09.2016). -- יש להחזיר את הספרים שמועד החזרתם בתקופת החופשה המרוכזת, בשבוע הראשון לאחר החופשה המרוכזת. לא יגבו קנסות בשל כך. -- שינויים בתקופת החגים יפורסמו בהמשך באתר הספרייה. חופשה נעימה.
שעות פתיחה: ימים א-ה, 18:45-8:00 | השאלה: 03-6902488 | תמיכה פרונטלית בחיפושי מידע: 03-6901544 | מכללת לוינסקי לחינוך