עקב ביצוע עבודות תחזוקה הספרייה תיסגר החל מתאריך 30.3.2017 ועד התאריך 17.4.2017 (כולל). שירות יעץ מקוון לכלל המרצים והסטודנטים יינתן מתאריך 30.3.2017 ועד תאריך 4.4.2017 וכן בתאריך 9.4.2017. לפרטים ראו באתר הספרייה - "תמיכה מקוונת בחיפושי מידע במארס-אפריל".
עקב ביצוע עבודות תחזוקה הספרייה תיסגר החל מתאריך 30.3.2017 ועד התאריך 17.4.2017 (כולל). שירות יעץ מקוון לכלל המרצים והסטודנטים יינתן מתאריך 30.3.2017 ועד תאריך 4.4.2017 וכן בתאריך 9.4.2017. לפרטים ראו באתר הספרייה - "תמיכה מקוונת בחיפושי מידע במארס-אפריל".
עקב ביצוע עבודות תחזוקה הספרייה תיסגר החל מתאריך 30.3.2017 ועד התאריך 17.4.2017 (כולל). שירות יעץ מקוון לכלל המרצים והסטודנטים יינתן מתאריך 30.3.2017 ועד תאריך 4.4.2017 וכן בתאריך 9.4.2017. לפרטים ראו באתר הספרייה - "תמיכה מקוונת בחיפושי מידע במארס-אפריל".
השקת ספרים של חברי הסגל, ביום ראשון כ"ח באדר תשע"ז 26.3.2017. בשעות 11:15 – 12:00. בקומה השנייה של ספריית המכללה. כולכם מוזמנים!
עקב ביצוע עבודות תחזוקה הספרייה תיסגר החל מתאריך 30.3.2017 ועד התאריך 17.4.2017 (כולל). שירות יעץ מקוון לכלל המרצים והסטודנטים יינתן מתאריך 30.3.2017 ועד תאריך 4.4.2017 וכן בתאריך 9.4.2017. לפרטים ראו באתר הספרייה - "תמיכה מקוונת בחיפושי מידע במארס-אפריל".
שעות פתיחה: ימים א-ה, 18:45-8:00 | השאלה: 03-6902488 | תמיכה פרונטלית בחיפושי מידע: 03-6901544 | מכללת לוינסקי לחינוך