השקת ספרים של חברי הסגל - ביום שני י"ז בחשוון תשע"ח 6 בנובמבר 2017 בשעות 11:00 – 12:00 במפלס העליון של ספריית המכללה. כולכם מוזמנים. שנת לימודים פוריה ומוצלחת!
השקת ספרים של חברי הסגל - ביום שני י"ז בחשוון תשע"ח 6 בנובמבר 2017 בשעות 11:00 – 12:00 במפלס העליון של ספריית המכללה. כולכם מוזמנים. שנת לימודים פוריה ומוצלחת!
השקת ספרים של חברי הסגל - ביום שני י"ז בחשוון תשע"ח 6 בנובמבר 2017 בשעות 11:00 – 12:00 במפלס העליון של ספריית המכללה. כולכם מוזמנים. שנת לימודים פוריה ומוצלחת!
השקת ספרים של חברי הסגל - ביום שני י"ז בחשוון תשע"ח 6 בנובמבר 2017 בשעות 11:00 – 12:00 במפלס העליון של ספריית המכללה. כולכם מוזמנים. שנת לימודים פוריה ומוצלחת!
השקת ספרים של חברי הסגל - ביום שני י"ז בחשוון תשע"ח 6 בנובמבר 2017 בשעות 11:00 – 12:00 במפלס העליון של ספריית המכללה. כולכם מוזמנים. שנת לימודים פוריה ומוצלחת!
שעות פתיחה: ימים א-ה, 18:45-7:45 | השאלה: 03-6902488 | מכללת לוינסקי לחינוך