שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת הבחינות ובקיץ: עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ב-22 באוקטובר שעות פעילות הספרייה יהיו 16:45-8:00. - - מ-20 באוגוסט ועד 31 באוגוסט תחול חופשה מרוכזת במכללה ובמהלכה הספרייה תהיה סגורה. שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת החגים יפורסמו בהמשך. חופשה נעימה, צוות הספרייה
שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת הבחינות ובקיץ: עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ב-22 באוקטובר שעות פעילות הספרייה יהיו 16:45-8:00. - - מ-20 באוגוסט ועד 31 באוגוסט תחול חופשה מרוכזת במכללה ובמהלכה הספרייה תהיה סגורה. שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת החגים יפורסמו בהמשך. חופשה נעימה, צוות הספרייה
שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת הבחינות ובקיץ: עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ב-22 באוקטובר שעות פעילות הספרייה יהיו 16:45-8:00. - - מ-20 באוגוסט ועד 31 באוגוסט תחול חופשה מרוכזת במכללה ובמהלכה הספרייה תהיה סגורה. שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת החגים יפורסמו בהמשך. חופשה נעימה, צוות הספרייה
שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת הבחינות ובקיץ: עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ב-22 באוקטובר שעות פעילות הספרייה יהיו 16:45-8:00. - - מ-20 באוגוסט ועד 31 באוגוסט תחול חופשה מרוכזת במכללה ובמהלכה הספרייה תהיה סגורה. שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת החגים יפורסמו בהמשך. חופשה נעימה, צוות הספרייה
שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת הבחינות ובקיץ: עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ב-22 באוקטובר שעות פעילות הספרייה יהיו 16:45-8:00. - - מ-20 באוגוסט ועד 31 באוגוסט תחול חופשה מרוכזת במכללה ובמהלכה הספרייה תהיה סגורה. שינויים בשעות פעילות הספרייה בתקופת החגים יפורסמו בהמשך. חופשה נעימה, צוות הספרייה
שעות פתיחה: ימים א-ה, 18:45-8:00 | השאלה: 03-6902488 | תמיכה פרונטלית בחיפושי מידע: 03-6901544 | מכללת לוינסקי לחינוך