חדש בספרייה - שירות מידע מהיר למתן סיוע ראשוני (בקומת הכניסה ליד מדור ההשאלה).
חדש בספרייה - שירות מידע מהיר למתן סיוע ראשוני (בקומת הכניסה ליד מדור ההשאלה).
חדש בספרייה - שירות מידע מהיר למתן סיוע ראשוני (בקומת הכניסה ליד מדור ההשאלה).
חדש בספרייה - שירות מידע מהיר למתן סיוע ראשוני (בקומת הכניסה ליד מדור ההשאלה).
חדש בספרייה - שירות מידע מהיר למתן סיוע ראשוני (בקומת הכניסה ליד מדור ההשאלה).
שעות פתיחה: ימים א-ה, 18:45-8:00 | השאלה: 03-6902488 | תמיכה פרונטלית בחיפושי מידע: 03-6901544 | מכללת לוינסקי לחינוך